COVS (bericht aan verenigingen)

Boxtel, april 2010.

Aan:  de secretarissen besturen van de 70 COVS verenigingen;
de secretarissen van de zes COVS Districten.

Betreft: DVD ‘Goed gefloten scheids’

Mijne heren,

Op de achterzijde van deze brief treft u een bericht aan inzake de officiële presentatie van de DVD ‘Goed gefloten scheids!’ Wij zenden u hierbij gratis een exemplaar van deze DVD toe. Wij verzoeken al onze scheidsrechtersverenigingen om in het eigen werkgebied ruime aandacht te geven aan deze film. Het is een uitstekend middel om het plezier in het fluiten van voet­balwedstrijden uit te dragen. Veel voetbalclubs hebben in hun eigen kan­tine een televisie of groot scherm hangen waarop deze film prima tot zijn recht komt en di­rect de doelgroep be­reikt: de voetballers, ouders, trainers, bestuurders en toeschouwers, jong en oud, man of vrouw.

Het is een uitstekende film en een modern medium wat u als COVS vereniging op veel sportmomenten en vooral sportontmoetingen kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de ge­clusterde vergaderingen met voetbalverenigingen, voorafgaand aan (jaar)vergaderingen kan deze film vertoond worden. Op regionale sportevenementen, uw regionale tv-omroep, u weet zelf de weg en de mogelijkheden van vertoning. Indien u meer exemplaren wenst, s.v.p.  niet zelf kopiëren, maar gewoon even een bericht sturen aan ons landelijk secretariaat secretaris@covs.nl waar u ook meer informatie kunt verkrij­gen.

In het verlengde van de promotie van de hobby, ligt natuurlijk de verwijzing naar de moge­lijkheden om een opleiding te volgen bij de KNVB om daarna in de eigen vereniging of bij de KNVB gediplomeerd en vooral geschoold wedstrijden te leiden. Zie daarvoor de web­site van de KNVB, anders kunt u de geïnteresseerden verwijzen naar het eigen bondsbu­reau in uw district. Vanzelfsprekend gaat u al deze nieuwe scheidsrechters namens uw COVS-vereniging ook begeleiden op praktisch gebied.

Veel succes met uit uitdragen van het plezier in ook uw hobby.

COVS Nederland

W.J.G.M. Peijnenburg, secretaris.